RAGCL S.A.

RAGCL S.A.

Operatori servicii publice


Program

Închis
Vezi programul

Address

Reghin,str.Apalinei,nr.93/A

Despre

Sediul
Societatea îşi are sediul principal în Reghin, str. Apalinei nr. 93A

Puncte de lucru
Staţia de transfer şi Hala de sortare de pe str. Gurghiului nr. 77

Casierie clienţi salubrizare şi abonamente transport str. Scolii nr. 9

Hotel restaurant Parcul Tineretului nr.1

Domenii de activitate
Serviciul de salubrizare de pe raza municipiului Reghin

Serviciul de transport public local de persoane din municipiul Reghin

Administrarea fondului locativ de stat din municipiul Reghin

Alte activităţi comerciale

Alte sugestii

Electro

Operatori servicii publice

Delgaz Grid

Operatori servicii publice

Compania Aquaserv S.A.

Operatori servicii publice