Școala de Muzică și Arte Plastice

Școala de Muzică și Arte Plastice


About

Școala de Muzică și Arte Plastice din Reghin a luat ființă la data de 1 octombrie 1958, prin Ordinul Ministerului Învățământului și Culturii cu nr. 1669/1958.

Scopul înființării: de a contribui la dezvoltarea armonioasă a elevilor

Corpul profesoral era compus din 9 cadre didactice:
3 cu norma de bază în școală - Strete Augustin - director , Moldovan Maria – profesor de pian și Ordog Zoltan – profesor de arte plastice)
6 recrutați din alte instituții ( Axente Alexandru, Matyas Francisc, Kovacs Ladislau, Horvath Elisabeta, Mathe Tekla și Haltrich Fredrich).

Cifra de școlarizare la început a fost de 162 elevi cuprinși în anii I-IV de studiu și repartizați în următoarele secții:
- pian
- vioară
- violoncel
- arte plastice

În primul an școlar cursurile s-au desfășurat în fostul Liceu nr. 1. Începând cu anul școlar 1959-1960 școala își desfășoară activitatea în localul în care este și acum, str. Gh. Doja nr. 21.
În anii ce au urmat s-au făcut amenajări astfel încât s-au obținut 25 săli de clasă.
În anul școlar 1979-1980 școala este afiliată Școlii generale nr. 5, actuala Școala Gimnazială “Augustin Maior”.
Pe parcursul celor șase decenii au învățat muzică și arte plastice mii de copii. Dintre aceștia un număr mare au ajuns artiști interpreți pe scenele țării și lumii (pianiști, violoniști, flautiști) alături de artiști plastici care și-au expus lucrările în țară și străinătate. Mulți dintre ei au devenit profesori în renumite universități din țară și peste hotare, în licee și școli de profil.

În prezent, Secția de muzică și arte plastice a Școlii Gimnaziale “Augustin Maior” are specializările:
pian
vioară
chitară
flaut
violoncel
arte plastice

Cei 240 de elevi sunt îndrumați de 20 profesori.

Similar Suggestions