Liceul Tehnologic "Lucian Blaga" Reghin

Organizatori de evenimente


Address

Strada Vanatorilor,nr 29-31, Reghinul, Romania, 545300

Despre

Grupul Școlar "Lucian Blaga" din Reghin s-a înfiintat pe fondul existent al gimnaziului romano-catolic, la rândul sãu constituit in anul 1918. In anii 1945-1946 gimnaziul este ridicat la rang de liceu, functionând in localul fostei scoli primare, langã biserica evanghelicã, astăzi clãdirea apartinând Gimnaziului de Stat "Augustin Maior".

In anul 1947 scoala va functiona in paralel cu liceul teoretic cu limba de predare maghiara, in fostul local al judecãtoriei, azi localul Scolii gen. nr.2.

Institutia s-a dezvoltat rapid: dacã in 1948, scoala functiona cu un efectiv de 361 de elevi si 16 cadre didactice, in anul 1950 scoala va functiona deja cu 32 cadre didactice, 17 clase si 780 de elevi.

In anul scolar 1956-1957, scoala va avea numai clase de culturã generalã si va primi denumirea de Scoala Medie Nr.2.

Pana în anul scolar 1959-1959 scoala functioneazã numai în limba maghiarã. Începând cu acest an se unificã scoala de predare în limba maghiarã cu scoala de predare in limba românã, fapt ce a asigurat munca comuna a elevilor si a cadrelor didactice pentru înfãptuirea unitãtii de interese, a întregului nostru popor.

În perioada 1948-1976 numãrul absolventilor a fost de 3063 de elevi, ajungandu-se in 1976 la un numar de 47 de clase.

În perioada 1656-1976, scoala a functionat sub denumirile: Scoala Medie Nr.2, Liceul Nr.2 si Liceul real-umanist.

O realizare deosebitã cu care pe drept se poate mândri scoala este Muzeul de stiinte naturale, amenajat in cladirea veche. Încã din anul 1951 s-a infiintat un atelier de împãieri-dermoplastice realizandu-se o colectie bogatã si variatã de animale impãiate.

Din anul 1980 liceul functioneazã în noul sediu din strada Vânãtorilor nr.27 sub denumirea de Liceul Industrial Nr.2 Reghin, denumire pãstratã pânã în 1990, când liceul s-a transformat în Liceu Teoretic, denumire pe care o va avea pânã în anul scolar 1994-1995.

Începând cu anul scolar 1990-1991, planul de scolarizare prevede pentru clasa a IX-a de liceu, numai clase cu profil teoretic: matematicã-fizicã, filologie, limbi moderne, informaticã-câte 6 clase in fiecare an, din care 4 cu limba de predare românã si 2 cu limba de predare maghiara - numãrul claselor de liceu curs de zi mentinându-se relativ constant, între 22 si 24 de clase.

Numãrul claselor de la învatãmântul seral cunoaste o evolutie inversa în perioada 1990-1995, adicã descendentã: 19 clase în anul scolar 1990-1991, 15 clase in anul scolar 1991-1992, 2 clase a XIII-a în lichidare în anul scolar 1992-1993, 2 clase a XI-a în anul scolar 1993-1994 si 3 clase a XI-a si a XII-a in anul 1994-1995.

In ceea ce priveste scoala profesionalã: 9 clase în 1990-1991, 13 clase in anul scolar 1991-1992, 12 clase in 1992-1993, 10 clase in 1993-1994 si 8 clase in anul scolar 1994-1995.

În urma demersurilor fãcute de conducerea liceului, prin adresa Inspectoratului scolar Judetean Mures, se comunicã liceului cã începând cu anul scolar 1997-1998 Grupul scolar Industrial Reghin va avea denumirea Grupul scolar "Lucian Blaga" Reghin. Momentul acordãrii noului nume liceului, a fost marcat corespunzãtor de cãtre colectivul de elevi si cadre didactice a liceului. Serbarea propriu-zisã a avut loc pe 28 noiembrie 1997 si a coincis cu serbarea dedicatã zilei de 1 Decembrie, Ziua Nationalã a României.

Alte sugestii

Asociatia K`ARTE

Organizatori de evenimente

Asociația Comunităților Văii Gurghiului

Organizatori de evenimente

AWAKE

Organizatori de evenimente

CSM Avantul Reghin

Organizatori de evenimente

Clubul Copiilor Reghin

Organizatori de evenimente