Concurs ”Eu ❤ Reghinul”


Data și ora:
Gazdă:

Piaţa Petru Maior 41, Reghin 545300, Romania
Organizator:

Despre

Micul tău artist va fi cunoscut de o țară întreagă. Cum? Simplu. Aplică la concurs cu desenul lui cu tema “Eu ❤ Reghinul” și dacă e ales câștigător opera ei/lui va fi imaginea folosită pentru materialele de promovare ale Municipiului Reghin pentru anul 2019.

Trimite desenul prin mesaj privat pe pagina noastră de Facebook sau depune-l la sediul Primăriei Municipiului Reghin până la data de 29.11.2018!

Regulament concurs „ Eu ♥ Reghinul”

Reguli generale de participare ale concursului de desen desfășurat în perioada 22 noiembrie- 5 decembrie 2018.

Art. 1. Organizatorul

1.1 Municipiul Reghin, cu sediul în Reghin, str. Petru Maior nr. 41, jud Mureș, având CUI 3675258, numit în cele ce urmează „Organizator”, este cel care desfășoară concursul „Eu ♥ Reghinul” al cărui regulament este făcut public pe website-ul www.primariareghin.ro.

1.2 Facebook nu are niciun fel de răspundere/ implicare în legătură cu organizarea, promovarea, sponsorizarea sau derularea acestui concurs.

1.3 Prezentul regulament este valabil începând cu data de 22 noiembrie 2018, până la 5 decembrie 2018, în conformitate cu prezenții „Termeni și condiții” care sunt obligatorii pentru toți participanții.

1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul „Regulament”.

Art. 2 Locul și perioada de desfășurare a concursului

2.1 Concursul „Eu ♥ Reghinul” se va desfășura pe pagina de Facebook a Municipiului Reghin, (https://www.facebook.com/municipiulreghin/), începând cu data de 22 noiembrie 2018 până la 5 decembrie 2018, ora 20:00 și va cuprinde

Etapa I- perioada de înscriere : 22.11.2018-29.11.2018 și etapa II- perioada în care va avea loc votarea: 30.11.2018-05.12.2018.

2.2 Orice desen depus la sediul Primăriei Municipiului Reghin sau sosit prin mesaj privat pe pagina de Facebook a Municipiului Reghin după această dată, va fi nul și nu va intra în concurs.

2.3 Prezentul concurs se va desfășura în perioada 22 noiembrie -5 decembrie 2018, ora 20:00, ora României. Orice candidatură trimisă mai devreme sau mai târziu de această dată nu va fi luată în considerare.

2.4 După încheierea perioadei de înscriere în concurs (adică 29 noiembrie 2018), Organizatorul va crea pe pagina de Facebook oficială a Municipiului Reghin, un album denumit „Candidaturi concurs- Eu ♥ Reghinul”, în care va face publice toate candidaturile valide care au fost transmise pentru concurs. Pentru a oferi tuturor participanților șanse egale de a câștiga Premiul de popularitate, timp de 6 zile ( în perioada 30 noiembrie- 5 decembrie 2018), fanii paginii Municipiului Reghin vor putea vota desenul preferat din albumul ce conține toate candidaturile. Votarea se face prin intermediul unui like ( apreciere) la fotografia preferată. Desenul cu cele mai multe like-uri va fi desemnat câștigătorul premiului de popularitate.

2.5 Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 6 decembrie 2018 printr-un anunț public făcut pe pagina de Facebook a Municipiului Reghin https://www.facebook.com/municipiulreghin/ , la ora hotărâtă de organizator.

Art. 3 Criterii de participare

3.1 Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament”.

3.2 La acest concurs pot participa copii cu vârsta până la 10 ani, cu domiciliul în Municipiul Reghin. Nu pot participa la concurs copiii angajaților Primăriei Municipiului Reghin și ai instituțiilor subordonate precum și copiii membrilor Consiliului Local Reghin.

Art. 4 Mecanismul concursului

4.1 Pentru a participa la acest concurs, participanții trebuie să trimită fotografia unui singur desen, prin intermediul unui mesaj privat pe pagina de Facebook a Municipiului Reghin sau pot depune lucrarea la sediul Primăriei Municipiului Reghin, camera 9.

4.2 Desenele pot fi trimise de către un părinte sau reprezentatul legal al copilului care dorește să participe la concurs.

4.3 Desenele trebuie să fie creații unice și individuale, realizate în format A4 și să aibă ca autori copii cu vârsta până la 10 ani inclusiv.

4.4 La încheierea perioadei de înscriere, desenele vor fi expuse pe Facebook într-un album dedicat concursului, pentru începerea perioadei de votare.

Art. 5 Premii

5.1 Întrunind toate condițiile de mai sus, participanții intră în cursa de câștigare a două premii diferite:

PREMIUL DE POPULARITATE

Se acordă în baza voturilor primite de la fani pe pagina de Facebook a Municipiului Reghin. Dși constă într-un un premiu financiar în valoare de 1000 lei.

MARELE PREMIU

Se acordă de către o comisie desemnată de organizator și cuprinde un premiu în valoare de 1000 lei și transformarea desenului în machetă pentru materialele de promovare ale Municipiului Reghin pentru anul 2019.

Art. 6 Diverse

6.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu se încadrează în tema concursului și care folosește un limbaj neadecvat comunicării online. În cazul în care un utilizator se înscrie în concurs fără a îndeplini condițiile de participare, organizatorul își rezervă dreptul de a-l elimina din concurs. În acest sens, atât pe durata concursului, cât și ulterior, organizatorul are dreptul să valideze datele cu care s-au înscris utilizatorii în concurs. De asemenea, organizatorul are dreptul să verifice autenticitatea utilizatorilor și a conturilor de pe care au votat, desenul votat precum și să solicite date de identificare (copie certificat de naștere/ copie carte de identitate)și telefon de contact. Furnizarea datelor solicitate se va realiza în cel mult 24 de ore de la solicitare, în caz contrar, utilizatorul care nu se conformează, nu va fi luat în considerare pentru câștigarea premiului din cadrul concursului.

6.2 Soluționarea eventualelor litigii

Eventualele neîntelegeri apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești române competente de la sediul organizatorului, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare.

6.3 Câștigătorii concursului vor fi anunțați în data de 6 decembrie 2018, prin publicare pe pagina de Facebook a Municipiului Reghin (https://www.facebook.com/municipiulreghin/), după ce organizatorul va valida datele de identificare ale concurenților și după ce va verifica respectarea tuturor condițiilor de participare la concurs, așa cum sunt arătate în prezentul regulament. De asemenea, câștigătorii vor fi înștiințați prin intermediul unui mesaj privat pe Facebook, telefonic sau via e-mail, după ce a furnizat aceste date si a fost valida, asupra datei premierii.

6.4 Părintele sau reprezentantul legal al câștigătorului va prezenta certificatul de naștere al copilului în momentul ridicării premiului. Premiul va fi predat câștigătorului pe bază de proces verbal de predare- primire, după semnarea de către parintele sau reprezentantul legal al copilului a convenției de cedare irevocabilă și necondiționată a drepturilor de proprietate intelectuală către organizator, fără vreo pretenție materială sau de altă natură împotriva acestuia, conform modelului furnizat de organizator.

6.5 Prin înscriere la concurs, participanții si reprezentanții legali ai acestora, sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și imaginea lor să fie făcute publice și folosite de organizatori în scopuri de promovare legate de specificul activității organizatorului, fără alte obligații sau plăți.

6.6 Regulamentul concursului va fi disponibil public pe pagina www.primariareghin.ro, pe toată durata concursului. Detalii suplimentare privind concursul se pot obține la numărul de telefon 0265-511112, interior 125 sau prin e-mail la adresa office@primariareghin.ro.

Prin participarea la concurs, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând invalidarea participanților și a eventualilor câștigători. În caz de nerespectare a Regulamentului concursului, organizatorul își rezervă dreptul de a retrage dreptul de participare persoanelor în cauză. Validarea câștigătorilor și modul în care acest concurs se organizează, reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului. Orice eroare în declararea datelor personale de către participanți, nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării în condiții normale a premiului. Participarea la concurs presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului Regulament de Concurs.

6.7 Ridicarea premiilor se va face de către câștigători împreuna cu părintele sau reprezentantul legal ai acestora prin prezentarea la sediul Primăriei Municipiului Reghin din str. Petru Maior, nr. 41, Reghin, jud. Mureș, România, până la data maximă de 14 decembrie 2018. Ulterior acestei date, valabilitatea premiului se pierde.

Fotografii